ปั๊มบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)pump submersible Deep-well water DC ปั๊มบ่อบาดาล ดูดน้ำได้ลึกถึง20เมตร,40เมตร,70เมตรและ90เมตร   ต่อตรงกับแผงโซล่าเซลล์ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

ปั๊มบ่อบาดาล

เป็นปั๊มบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้สูบน้ำจากบ่อที่มีความลึกมากเช่น บ่อบาดาล โดยใช้แผงโซล่าเซลต่อตรงไปยังปั๊ม ใช้ปลายท่อขันเข้ากับตัวปั๊มแล้วหย่อนลงไปตามท่อนำของบ่อบาดาล มอเตอร์จะอยู่ในตัวปั๊มโดยต้องส่งสายไฟตามลงไปด้วย แล้วปั๊มจะสูบน้ำจากบ่อบาดาล นำไปเก็บไว้บนถังพักน้ำที่อยู่บนที่สูง เวลาจะใช้ก็ปล่อยน้ำลงมา เป็นวิธีที่ง่ายและประหยัด เพราะไม่ต้องใช้อินเวอร์เตอร์ ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่(ในกรณีที่ใช้สูบน้ำอย่างเดียว) มีหลายขนาดตามความลึกของบ่อ
มีระบบป้องกัน
1.โอเวอร์โวลเทจ
2.โลวเวอร์โวลเทจ
                                                        3.กระแสเกิน
                                                        4.ภาระเกิน
                                                        5.น้ำไม่มา
ข้อควรระวัง
1.ไม่ควรใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเช่นการสูบนำ้เข้านาเพราะภายในตัวเครื่ิองมีระบบป้องกันทำให้มีการตัดการทำงานเมื่อมอเตอร์ร้อน
2.ไม่ควรให้โคลน ทราย เข้าสู่ปั๊ม เพราะจะทำให้อายุการใช้งานของปั๊มสั้นลง
 

 
Visitors: 163,897