DC24V-20 ปั๊มบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อลึก20เมตร

สามารถต่อตรงกับแผงโซล่าเซลล์ 

อัตราการไหล 45ลิตร/นาที

ช่วงโวต์ทำงาน20-45โวลต์ดีซี

ขนาดกำลังไฟฟ้า 290วัตต์

ยาว437มม.เส้นผ่าศูนย์กลาง78มม.

ท่อน้ำออ25มม.

Visitors: 166,425