อัลบั้มรูปผลงานPajonpai

ผลงานที่ได้เอาไปใช่จริงแก่ลูกค้าเกษตกร
ผลดีของsolar cell ลูกค้าสามารถประหยัดค่าใช่จ่ายไฟฟ้าต่อเดือนและ
กลุ่มที่อยู่ห่างไกลความเจริญที่ไม่มีไฟฟ้าใช่ก็สามารถใช่ไฟฟ้าได้
กลุ่มที่อยู่บนภูเขาในป่าไม้ธรรมชาติก็สามารถมีไฟฟ้าใช้
รีสอร์ตที่พักตากอากาศในธรรมชาติ
ไฟฟ้าฉุกเฉิน
สามารถเอาไฟฟ้าไปใช่ในงานทำเกษตกรได้หรืองานในด้านอื่นๆ
ประหยัดค่าไฟต่อเดือน
Visitors: 163,897