IN-3000W    Pure Sine Wave Inverter 3000w อินเวอร์เตอร์3000วัตต์

POWER INVERTER 3000w Pure Sine Wave Inverterรายละเอียด:

อินเวอร์เตอร์ขนาดกำลัง 3000 วัตต์ มีวงจรป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินกำลังเครื่อง ป้องกันเครื่องร้อน  เหมาะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

9,000 THB
จำนวน:

  • POWER INVERTER 1000w Pure Sine Wave Inverter
    POWER INVERTER 1000w Pure Sine Wave Inverter รายละเอียด:อินเวอร์เตอร์ขนาดกำลัง 1000 วัตต์ มีวงจรป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินกำลังเครื่อง ป้องกันเครื่องร้อน เหมาะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกช...
    4,500 THB

  • POWER INVERTER 2000w Pure Sine Wave Inverter
    POWER INVERTER 2000w Pure Sine Wave Inverterรายละเอียด: อินเวอร์เตอร์ขนาดกำลัง 2000 วัตต์ มีวงจรป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินกำลังเครื่อง ป้องกันเครื่องร้อน เหมาะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า...
    7,000 THB
Visitors: 163,897