สวิทซ์สลับแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติauATStomatic transfer switchมาตรฐานยุโรปAutomatic Transfer Switch

ATS 220v 63A 2P(automatic transfer switch)

สวิทช์สลับแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ มาตรฐานยุโรป
การประยุกต์ใช้และหน้าที่ของ ATS
การใช้งาน: เพื่อตรวจสอบวงจรจ่ายไฟเมื่อเกิดไฟฟ้าขัดข้องระบบจะเปลี่ยนไปใช้พลังงานสำรองโดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชั่น:

 1. ทำงานทดแทนโดยอัตโนมัติและด้วยตนเอง
 2. การตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟทั้งสองแหล่งว่ามีการสูญเสียเฟสและแรงดันที่ผิดปกติหรือไม่และจะ       แสดงสถานนะการทำงานในแรงดันไฟฟ้าปกติ
 3. มีชุดสำหรับการต่อเอาต์พุตสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเพื่อเปิดและปิดแหล่งจ่ายไฟ
 4. สามารถสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายได้เองอัตโนมัติหากแหล่งจ่ายไฟที่ต่ออยู่ขัดข้อง เช่น ไฟดับ
 

 

 

 

 

 

 

 
 


 


 

 

 

 

 

Visitors: 163,902