ATS สวิทซ์สลับแล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ(automatic transfer switch)

การประยุกต์ใช้และหน้าที่ของ ATS 63a 2p

การใช้งาน: เพื่อตรวจสอบวงจรจ่ายไฟเมื่อเกิดไฟฟ้าขัดข้องระบบจะเปลี่ยนไปใช้พลังงานสำรอง

อัตโนมัติ

ฟังก์ชั่น:      1. ทำงานทดแทนโดยอัตโนมัติและด้วยตนเอง

                 2. การตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟทั้งสองแหล่งว่ามีการสูญเสียเฟสและแรงดันที่ผิดปกติหรือไม่และจะแสดงสถานนะการทำงานในแรงดันไฟฟ้าปกติ

                 3. มีชุดสำหรับการต่อเอาต์พุตสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเพื่อเปิดและปิดแหล่งจ่ายไฟ

 

                 4.สามารถสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายได้เองอัตโนมัติเมื่อแหล่งจ่ายไฟที่ต่ออยู่บกพร่อง

Visitors: 149,080