ปั๊มน้ำ750วัตต์

ปั๊มน้ำ750วัตต์

ต่อตรงกับแผง300วัตต์ จำนวน3แผ่น โดยไม่ต้องผ่านอินเวอร์เตอร์

แรงดันไฟ 50-145 vdc

ขนาด 750 วัตต์ อัตราการไหล 200ลิตรต่อนาที

ส่งสูง 12เมตร ส่งไกล 120เมตร ดูดลึก8เมตร

ท่อน้ำออก 1.5 นิ้ว

มีสวิทซ์ ป้องกันน้ำล้นน้ำขาด

Visitors: 163,897