ชุดให้อ๊อกซิเจนปลา พลังงานแสงอาทิตย์ กับแผง40วัตต์

ปั๊มน้ำดีซี 12V ( DC 12V ) รุ่น 1100-GPH (ปั๊มแช่/ปั๊มเรือ/ปั๊มไดโว่)

 

คุณสมบัติปั๊มน้ำ DC12V 1100-GPH (ปั๊มแช่/ปั๊มเรือ/ปั๊มไดโว่)

แรงดันไฟฟ้า 12 V

กระแส 3 A 36 W  

สายไฟยาว  1  เมตร

ท่อส่งกว้าง 29 mm (  1" 1/8" ) ใช้กับสายยางหรือท่อ PVC 1/2"

สามารถใช้งานกับแบตเตอรี่ 12V หรือ ใช้กับแผงโซล่าเซลล์ไม่ต่ำกว่า 50 W 

อัตราการไหลสูงสุด : 72ลิตร /นาที

ระดับน้ำสูงสุด : 4 เมตร 

 

หมายเหตุ :  - สินค้ารับประกัน3 เดือน ยกเว้น ไหม้ ช็อต ต่อตรงกับแผงโซล่าเซลล์ที่
                    มีแรงดันสูงเกินหรือ  ต่อกับหม้อแปลงไฟฟ้า น้ำเข้าสายไฟ  น้ำโคลนหรือน้ำที่                           สกปรก                                                     

                      
                 -  ไม่ควรแช่น้ำจนมิดตัวปั๊ม ควรลอยทุ่นอย่าให้น้ำท่วมจุดที่สายไฟเข้าปั๊ม

 

Visitors: 163,897