ชุดโซล่า3แผ่น ออนกริต 1000w

ใช้แผงโซล่าเซลล์300วัตต์  จำนวน3 แผ่น   ต่อขนานเข้ากับระบบไฟบ้าน สามารถประหยัดค่าไฟได้ประมาณวันละ3หน่วย

 

 

GRID TIE คำอธิบายผลิตภัณฑ์:

1. ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า มี3รูปแบบที่เหมาะสม ในกรณีที่ใช้กับแผงโซล่าเซลล์ที่แตกต่างกัน

      (1)แผงโซล่าร์เซลล์ ที่มีแรงดันไฟฟ้า 18V / 36 เซลล์, Vmp: 18-21V, Voc: 20-24V

      (2) แผงโซล่าร์เซลล์ ที่มีแรงดันไฟฟ้า 24V / 60 เซลล์, VMP: 26-30V, Voc: 34-38V

      (3) แผงโซล่าร์เซลล์ ที่มีแรงดันไฟฟ้าขนาด 36V / 72เซลล์, VMP: 35-39V, Voc: 42-46V

2. รองรับกังหันลมขนาดเล็กที่มีแรงดันไฟฟ้าขนาด DC: 24V

3. ใช้เทคโนโลยีแบบ MPPT ทำให้ประสิทธิภาพสูงถึง 99% ทำให้ปฏิกิริยารวดเร็วมากขึ้นและ เชื่อมต่อได้เร็วขึ้น

                                                                                     4. ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าแยกความถี่สูงมีประสิทธิภาพสูงและมีความปลอดภัยสูง

                                                                                     5. ออกแบบวงจรและส่วนประกอบอิเลคทรอนิคส์ภายในที่มีคุณภาพ ทำให้มีประสิทธิภาพดีและมีเสถียรภาพมากขึ้น

                                                                                     6.สามารถเพิ่มขนาดโดยการต่อขนานได้หลายชุด (การใช้งานแบบซ้อน)

 

19,200 THB
จำนวน:
Visitors: 163,897