บทความ

ปัญหาที่พบบ่อยในการติดตั้งโซล่าเซลล์ของระบบแสตนอโลนStand Alone System

 

1.อินเวอร์เตอร์ไม่ทำงาน ชาร์จคอนโทรลไม่ทำงาน

สาเหตุ

มีการใช้ไฟจากแบตเตอร์รี่จนหมด

วีธีการป้องกันและแก้ไข ควรใช้ฟังชั่นภาคเอ้าพุทของชาร์จเจอร์เป็นตัวตัดต่อไฟให้กับขนาดของอินเวอร์เตอร์แต่ว่าภาคเอ้าพุทสามารถจ่ายกระแสได้น้อยจึงควรใช้รีเลย์มาขยายกำลังไฟตามขนาดของอินเวอร์เตอร์ถ้าทำตามนี้ชาร์จเจอร์จะควบคุมการตัดต่อการทำงานของอินเวอร์เตอร์เวลาที่แบตเตอร์รี่อ่อน

2.อินเวอร์เตอร์ชอร์ต

สาเหตุ

2.1 อาจเกิดจากการใส่ขั้วสายที่ต่อเข้ากับแบตเตอรี่ มีการต่อสายสลับขั้วระหว่างขั้วบวกกับลบ ดังนั้นในการต่อสายจากแบตเตอรี่ไปยังอินเวอร์เตอร์ ขั้นตอนนี้ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งมิฉะนั้นอาจต้องเสียอินเวอร์เตอรไปโดยใช่เหตุ

2.2 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกินกำลังหรือขนาดของอินเวอร์เตอร์

การป้องกันทำได้โดยควรติดฟิวส์เพิ่มตรงที่กั้นระหว่างตัวอินเวอร์เตอร์กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านตามขนาดของอินเวอร์เตอร์ดังนี้

-อินเวอร์เตอร์500วัตต์ ควรจะใช้ฟิวส์ขนาด2เเอม

-อินเวอร์เตอร์1000วัตต์ ควรจะใช้ฟิวส์ขนาด4เเอม

-อินเวอร์เตอร์2000วัตต์ ควรจะใช้ฟิวส์ขนาด8เเอม

-อินเวอร์เตอร์3000วัตต์ ควรจะใช้ฟิวส์ขนาด12เเอม

 

 3.ชาร์จเจอร์เสียหายหรือชอร์ต สาเหตุอาจเกิดจาก การชอร์ตกันของสายบวกและลบที่ช่องเทอมินอลขณะเชื่อมจากแผงโซล่าหรือแบตเตอรี่ หรือเกิดจากการสลับขั้วบวกกับลบขณะเชื่อมสายเข้ากับชาร์จเจอร์

วิธีแก้และป้องกัน ควรติดตั้งเบรกเกอร์ทั้งจากแบตเตอร์,แผงโซล่าเซลและอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องเชื่อมต่อสายทั้งหมดให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วจึงเปิดเบรกเกอร์ใช้งาน 

                                     

Visitors: 163,900