คำถามที่มักพบบ่อย

คำถามที่มักพบบ่อย

1.Q:  ที่บ้านไม่มีไฟใช้ ไฟฟ้าเข้าไม่ถีง อยู่กลางทุ่ง ในป่า บนภูเขา บนเกาะ ในเรือ........ สามารถ ติดตังโซล่าเซลได้หรือไม่  ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่

A:  ได้ครับ ทุกๆที่ ที่ไฟฟ้เข้าไม่ถึง สามารถติดตังโซล่าเซลได้ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่าย จะมากน้อย ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ไฟในแต่ละวัน กับเครื่องใช้ ไฟฟ้าของท่าน เมื่อติดตังโซล่าเซลแล้ว ต่อไปเราก็ไม่ต้องเสียค่าไฟรายเดือน แถม ไฟไม่ดับ หรือมีปัญหาไฟตก ถ้ามีการดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ์โซล่าเซลให้อยู่ในสภาพดีอยู่ การคํานวณการใช้ไฟของท่าน สามารถอีเมลสอบถามให้ทางเราคํานวณให้ และประเมินงบ ประมาณให้ได้ครับ เราจะตอบทุกๆอีเมลภายใน24ชม.ครับ

2.Q:  ต้องการใช้ระบบโซล่าเซล ในการสูบน้ําเพื่อการเกษตร ทั้งจากบ่อน้ําบาดาล และน้ําสระ สามารถสูบน้ํา ได้แค่ไหน แรงส่งสูงไม๊

A:  ใช้ได้ครับเรามีอุปกรณ์ปั้มน้ําที่ใช้กับโซล่าเซลโดยเฉพาะ เช่น ปั้มน้ํา DC มีชนิดที่ใช้กับ บ่อน้ําที่ไม่ลึกมาก จนถึงบ่อบาดาลที่ลึกเป็นร้อยเมตร ส่วนค่าใช้จ่าย มากน้อยขึ้นอยู่กับราคาของ อุปกรณ์ครับ

3   Q:การติดตังโซล่าเซล จะช้วยลดค่าไฟฟ้าที่บ้านได้ หรือไม่ ระยะเวลานานไมกว่าจะคืนทุน A: การติดตังโซล่าเซลแบบที่ท่านต้องการเรียกว่า ระบบ GRID ON ครับ คือเป็นการใช้ไฟฟ้า บ้านผสมกับระบบโซล่าเซลครับ กล้าวคือ เมื่อท่านติดตังระบบโซล่าเซลแล้ว จะมีการผลิตไฟใช้ขึ้นเอง ภายในบ้าน ทําให้ปริมาณไฟที่เอามาจากการไฟฟ้าน้อยลง ถ้าการใช้ไฟบ้านมีปริมาณมากเกินกว่าที่โซ ล่าเซลจะผลิตได้ ก็จะดึงไฟจาการไฟฟ้ามาใช้ได้ครับ ระยะเวลาในการคืนทุนประมาณ3-5 ปีครับ  ข้อ ดีอีกอย่าง ถ้าฝนตกไฟดับ เราก็มีไฟใช้อยู่ครับ

4.Q:  สนใจและอยากมีความรู้เกี่ยวกับระบบโซล่าเซล

A:  ทางเรามีบริการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับโซล่าเซล โดยเฉพาะ ทั้งวิธีการติดตังโซล่าเซล การ คํานวณ ปริมาณการใช้ไฟ แนะนําอุปกรณ์ที่ใช้กับโซล่าเซล

Visitors: 163,897