Globatt deep cycle แบตเตอรี่

 Globatt Deep Cycle

Globatt Deep Cycle 120 AH
Globatt Deep Cycle 200 AH

เป็นแบตเตอรี่ ที่ดึงไฟฟ้าออกมาได้ลึกเยอะว่าแบบธรรมดา เหมาะกับ โซล่าเซลล์ 


Visitors: 163,902