อบรมการติดตั้งโซล่าเซลล์

อบรมความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและออกแบบโซล่าเซลล์ 

หมดเวลาสมัครแล้วค่ะ

ขอบคุณลูกค้าที่สมัครเข้ามาทางเราจะส่งเมลล์ยืนยันและส่งแผนที่อบรมไปให้ทางเมลล์ค่ะ

อบรมวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557

ปิดรับสมัครวันที่ 13 กรกฎาคม 2557

อบรมเวลา 9.00น. - 15.00น.

ร้านpajonpai สาขา ปักธงชัย

ที่ตั้ง 91 หมู่8 ต.โคไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

    ค่าลงทะเบียน 0 บาท ฟรี!!

 

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เข้าใจและรู้วิธีการเลือกใช้อุปกรณ์โซล่าเซลล์ต่างๆให้เหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย

2. สามารถออกแบบการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ได้อย่างถูกต้อง เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในบ้านอยู่อาศัยและหน่วยงานต่างๆ

3. สามารถคำนวนปริมาณการใช้ไฟจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง

 

 

 

เนื้อหาที่จะการอบรม

 

- เรียนรู้โครงสร้างของโซล่าเซลล์และหลักการทำงานของแผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ชนิดต่างๆ

 

- การต่อแผงโซล่าเซลล์ ทั้งแบบอนุกรม, แบบขนานและแบบผสมคอนโทรลเลอร์

 

- Pure Sine Wave อินเวอร์เตอร์

 

- อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กระแสตรง DC เช่น หลอดไฟ พัดลม 12-24V.

 

- อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กระแสสลับ AC เช่น TV ตู้เย็น 220V.

 

- การออกแบบและคำนวณพลังงานไฟฟ้าจากชุดโซล่าเซลล์

 

- ตำแหน่งการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

 

- รูปแบบการติดตั้งโซล่าเซลล์ ทั้งแบบ stand alone, grid tie และ hybrid

 

- การเชื่อมต่อสายไฟและการซ่อมแก้ไขแผงโซล่าเซลล์

 

- การบำรุงรักษาแผงโซล่าเซลล์และการบำรุงรักษาแบตเตอรี่

 

แบบฟอร์มอบรมโซลล่าเซลล์

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 163,900