ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์,เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Solar water Pump

                            เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้แผงโซล่าเซลแบบต่อตรง
Visitors: 163,897